miércoles, 10 de marzo de 2010

Suzaku Kururugi


Suzaku Kururugi - Code Geass
(female version)


............No hay comentarios: